Over het Dutch Creative Industry Fund (DCIF)

Ilse Media (per 1 januari 2011 Sanoma Media) zette in oktober 2005 het Dutch Creative Industry Fund (DCIF), ‘Creating capital by innovating media’ op. Doel van het fonds is het investeren in en stimuleren van startende ondernemers en ondernemingen op het gebied van de digitale creatieve sector. DCIF investeert in een onderneming waarvoor aandelen verkregen worden. Partners binnen DCIF zijn, naast Sanoma Media en V-Ventures (Veronica), Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V. en IDG Nederland.

dcif logo

Achtergrond
De creatieve sector (en dan zeker de digitale en online kant daarvan) is geoormerkt als een van de belangrijke groeisectoren van onze economie. Die groei komt echter niet vanzelf en daar moeten we wel wat voor doen, bijvoorbeeld het stimuleren van jonge ondernemers en ondernemingen op dit gebied door ze geld en middelen te geven om hun dromen waar te maken.

Ilse Media begon daarom een klein investeringfonds voor de Nederlandse digitale creatieve sector het ‘Dutch Creative Industry Fund; Creating Capital by Innovating Media’. Naast Ilse Media zijn Uitgeversmaatschappij De Telegraaf,IDG Nederland en Veronica Holding als partner toegetreden.

Focus
De focus van DCIF was op startende jonge Nederlandse ondernemers en ondernemingen die actief zijn in de digitale creatieve sector in Nederland en die een business model hebben dat schaalbaar is.

Grootte en Karakter van de investeringen
DCIF investeerde geld waarvoor we aandelen terugkrijgen in een onderneming. Typische investeringen zullen liggen tussen ongeveer de € 20.000 en € 40.000. Met deze investering moet de ondernemer aan kunnen te tonen een behoorlijke stap te kunnen maken en in de business plan periode geen verdere financiering nodig te hebben.

Portfolio
DCIF investeerde in de volgende bedrijven:

DCIF sloot haar fonds voor nieuwe investeringen in 2010.